محصولات ما

پروژکتور LED

لامپ های ال ای دی از دیگر خدمات شرکت توان الکترونیک پایدار می باشد. از ویژگی های این محصول به شرح زیر میباشد: ولتاژ ورودی:220 ولت AC مصارف پیشنهادی:منازل، فروشگاه ها، تزئینات، سقف های کاذب و ...

لامپ LED

لامپ های ال ای دی از دیگر خدمات شرکت توان الکترونیک پایدار می باشد. از ویژگی های این محصول به شرح زیر میباشد: ولتاژ ورودی:220 ولت AC مصارف پیشنهادی:منازل، فروشگاه ها، تزئینات، سقف های کاذب و ...

چراغ سقفی

لامپ های ال ای دی از دیگر خدمات شرکت توان الکترونیک پایدار می باشد. از ویژگی های این محصول به شرح زیر میباشد: ولتاژ ورودی:220 ولت AC مصارف پیشنهادی:منازل، فروشگاه ها، تزئینات، سقف های کاذب و ...

لامپ های سیلندری

لامپ های ال ای دی از دیگر خدمات شرکت توان الکترونیک پایدار می باشد. از ویژگی های این محصول به شرح زیر میباشد: ولتاژ ورودی:220 ولت AC مصارف پیشنهادی:منازل، فروشگاه ها، تزئینات، سقف های کاذب و ...

لامپ LED

لامپ های ال ای دی از دیگر خدمات شرکت توان الکترونیک پایدار می باشد. از ویژگی های این محصول به شرح زیر میباشد: ولتاژ ورودی:220 ولت AC مصارف پیشنهادی:منازل، فروشگاه ها، تزئینات، سقف های کاذب و ...

لامپ LED

لامپ های ال ای دی از دیگر خدمات شرکت توان الکترونیک پایدار می باشد. از ویژگی های این محصول به شرح زیر میباشد: ولتاژ ورودی:220 ولت AC مصارف پیشنهادی:منازل، فروشگاه ها، تزئینات، سقف های کاذب و ...